DVT 2020

Historie lidské touhy po oživení hmoty

Z pohledu filozofie je vztah člověka a robota tématem, které vzbuzuje řadu kritických i inspirativních reflexí a otázek. Robotiku lze interpretovat jako výraz odvěké lidské touhy po ovládnutí přírodních zákonů a oživení hmoty, archetypální snahy o Imitatio Dei, tedy napodobování aktu božího tvoření, která se zrcadlí v alchymických pokusech stvořit homunkula či kabalistických rituálech oživování Golema. Zároveň nám humanoidi a inteligentní systémy mohou pomoci lépe pochopit naši vlastní podstatu, a to s ohledem nejen na naši tělesnost, ale i na naše myšlení či emoce.

Pořadatel

Fakulta filozofická (FF ZČU)

Vhodné pro

všechny věkové kategorie