DVT 2020

3D počítačové modely lidského těla

Biomechanické modely lidského těla slouží k prevenci poranění v dopravě, zdravotnictví a sportu a využívají se i k podpoře a optimalizaci terapie v lékařství. S jejich pomocí se dá předpovídat a analyzovat zatížení a poranění při nehodách a nárazech v dopravních prostředcích. Využívají se také k analýze posturální rovnováhy, chůze nebo skoku, ale také při prevenci poranění a rozboru výkonu ve sportu.

Pořadatel

Nové technologie – výzkumné centrum, ZČU

Vhodné pro

všechny věkové kategorie