DVT 2020

Pyramida zdraví – cesta k lepšímu životu

Fakulta zdravotnických studií živým a hravým způsobem představí aktivity svých kateder. Katedra ošetřovatelství a porodní asistence nabídne zájemcům měření krevního tlaku, tělesného tuku, výpočtu BMI a vážení – v souvislosti s tím je upozorní na rizika a následky hypertenze (vysokého tlaku). Představí rovněž problematiku zhoubných nádorů kůže a jejich prevenci. Velmi atraktivní a vyhledávané je testování správné hygieny rukou pomocí speciálního přístroje. Expozice se zaměří i na ukázky vývoje miminka během těhotenství včetně předvedení správné metody „šátkování“, tedy nošení miminka v šátku. Katedra záchranářství, diagnostických oborů a veřejného zdravotnictví využije modelu kostry člověka k ukázání a popsání kostí v těle. Zájemci si budou moci zkusit ochranné pomůcky, které používají radiologové, a na anatomickém modelu prsů si vyzkoušejí nácvik samovyšetření prsů. Zdravotničtí záchranáři ukáží návštěvníkům význam kardiopulmonální resuscitace, záklonu hlavy a použití automatizovaného externího defibrilátoru včetně praktického nácviku na modelech. Zdravotní laboranti seznámí zájemce s odběrem biologického materiálu až po jeho transport a následné zpracování. K dispozici zde bude mikroskop se vzorky. Katedra rehabilitačních oborů pak představí pomocí modelů lidského těla, jak se svaly, kosti a klouby zapojují při různých pohybech a aktivitách, a zaměří se na důležitost pohybu pro lidský organismus.

Pořadatel

Fakulta zdravotnických studií

Vhodné pro

všechny věkové kategorie