Dny vědy
a techniky
Západočeské
univerzity
v Plzni
Přijďte si
vyzkoušet,
že věda
je zábava!
14–15/9
2018

9ºº–17ºº
FaceBook Instagram
Západočeská univerzita
Sponzoři akce
Plzeňský kraj Město Plzeň Witte Plzeňská energetika Daikin